NP PODYJÍ A MORAVSKÝ KRAS

destinace: Česká republika, Poznávací zájezdy - Česká republika, Česká republika

termín: 11.08. (Ne) - 17.08. (So) 2019 (7 dní, 6 nocí)

doprava: Autobus /

strava: Polopenze

NP PODYJÍ A MORAVSKÝ KRAS
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
NP PODYJÍ A MORAVSKÝ KRAS

Ceny

Poloha
Poznáním nabitý zájezd za památkami Jižní Moravy, Moravského krasu a zavítáme i na Znojemsko, tradiční vinařskou oblast, kde si nenecháme ujít ochutnávku vína v typickém vinném sklípku. Navštívíme hrady a zámky, přírodní úkazy Macochu a Rudické propadání, památky UNESCO, nejmenší národní park v ČR a nejstarší jadernou elektrárnu Dukovany.

Brno – hrad Veveří – klášter Porta Coeli – hrad Pernštejn – Křtiny – Rudické propadání – propast Macocha – Punkevní jeskyně – Mohyla míru – Slavkov – Kroměříž – Přímětice – Vranov nad Dyjí – NP Podyjí – Znojmo – Šatov – hrad Hardegg – Dukovany
Program
1. den zájezdu
Ráno odjezd na Jižní Moravu do BRNA, prohlídka Vily Tugendhat (UNESCO) - unikátní funkcionalistické stavby, kostel sv. Jakuba s kostnicí, Kapucínská hrobka s mumiemi bratří kapucínů, městské hradby a Katedrála sv. Petra a Pavla, rozsáhlé podzemí pod Zeleným rynkem, hrad Špilberk s kazematy. K večeru ubytování v hotelu na břehu Brněnské přehrady.

2. den zájezdu
Ráno výlet do MORAVSKÉHO KRASU. Barokní poutní kostel Jména Panny Marie KŘTINY je jednou z nejvýznamnějších staveb architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. V obci RUDICE nahlédneme do původního Větrného mlýna se speleologickou expozicí přibližující Rudické podzemí. Procházka k Rudickému propadání, kde Jedovnický potok s hukotem mizí v 90 m Rudické propasti. Nejznámější propastí Moravského krasu je však téměř 140 m hluboká PROPAST MACOCHA, součást komplexu PUNKEVNÍCH JESKYNÍ, které také navštívíme.

3. den zájezdu
Po snídani plavba po Brněnské přehradě k jednomu z nejstarších královských hradů VEVEŘÍ. Odpoledne prohlídka unikátního románsko-gotického ženského cisterciáckého kláštera PORTA COELI v Předklášteří u Tišnova, založeného Konstancií Uherskou počátkem 13. stol. V lesích Vysočiny návštěva nedobytné moravské zemské pevnosti, hradu PERNŠTEJN, původní sídlo rodu pánů z Pernštejna.


4. den zájezdu
MOHYLA MÍRU nám přiblíží významnou evropskou událost počátku 19. stol. Na okolním Slavkovském bojišti tu v prosinci r. 1805 porazil francouzský císař Napoleon spojená vojska Rakouska a Ruska. Zámek SLAVKOV největší barokní palác na Moravě a v minulosti sídlo rodu pánů z Kounic. Hanácké „Athény“ KROMĚŘÍŽ (UNESCO). Po právu se město pyšní oceněním za nejkrásnější historické město ČR, Velké náměstí s podloubími, Arcibiskupský zámek a Květná a Podzámecká zahrada.

5. den zájezdu
Odjedeme na samý jih Moravy. Křížový sklep v obci PŘÍMĚTICE u Znojma, pro své rozměry je světovou raritou, prohlídka a ochutnávka vín. Připomeneme si tu i působení vynálezce hromosvodu Prokopa Diviše. Zámek VRANOV NAD DYJÍ, vysoko na skále nad Vranovskou přehradou, patří mezi nejhonosnější stavby středoevropského baroka. Procházka za poznáním krás NP PODYJÍ na česko-rakouské hranici. Zajímavá prohlídka zříceniny NOVÉHO HRÁDKU u Lukova, úchvatné výhledy na nekonečnou plochu lesů NP a meandrující řeku Dyji, tvořící tu státní hranici. Večer ubytování v hotelu.

6. den zájezdu
Královské město ZNOJMO. Důmyslný systém podzemí města, románská rotunda sv. Kateřiny jedna z nejstarších staveb na našem území, muzeum Znojemského hradu. Pohraniční obec ŠATOV, sídlo vinařství Znovín Znojmo, bývalá součást systému pohraničních opevnění. Najdeme tu unikátní Malovaný sklep, dlouhých 36 let vytvářel jeho krásné plastické malby jednoruký vojenský vysloužilec Maxmillian Appeltauer. Odpoledne rakouské příhraničí a návštěva středověkého hradu HARDEGG, na skále nad řekou Dyje/Thaya.

7. den zájezdu
Dopoledne, již zdaleka viditelné monstrum JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY. V Informačním centru elektrárny se zbavíme mýtů a pověr spojovaných s jadernou energií. Odjezd domů, dle nástupních míst.
Cena zahrnuje
 • dopravu lux. klim. busem
 • 6x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel u Brněnské přehrady, 2x hotel u Znojma)
 • 6x polopenzi
 • pojištění léčebných výloh při výjezdu do Rakouska
 • průvodce
Cena nezahrnuje
 • vstupné
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • Prohlídku Vily Tugendhat je nutné objednat předem v CK, cena cca 300 Kč, platba na místě.
Fakultativní příplatek
 • 1lůž. pokoj 1 750 Kč
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč 
Nástupní místa
11.08. - 17.08.  odjezd A, B

Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Poloha

Informace o zemi

Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami