JESENÍKY

destinace: Česká republika, Poznávací zájezdy - Česká republika, Česká republika

termín: 29.07. (Ne) - 03.08. (Pá) 2018 (6 dní, 5 nocí)

doprava: Autobus /

strava: Polopenze

JESENÍKY
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
JESENÍKY
Poloha
Jeseníky jsou velmi pestrou oblastí po stránce přírodní, kulturní i historické. Setkáme se zde s horskou i podhorskou krajinou, původní květenou a mnoha historickými památkami včetně lidové architektury.

Šumperk - Velké Losiny - Praděd - Karlova Studánka - Ramzová - Šerák - Červenohorské sedlo - Dlouhé Stráně - Zlaté Hory - Rejvíz - jeskyně Na Pomezí - Jeseník-Termály Losiny
Program

1. den zájezdu
Cestou do Jeseníků navštívíme v ŠUMPERKU expozici čarodějnických procesů. Naší další zastávkou bude Muzeum papíru a Ruční papírna ve VELKÝCH LOSINÁCH, kde se ruční papír vyrábí už přes 400 let, vzpomeneme i na nešťastné oběti čarodějnických procesů, zde se psaly nejtemnější kapitoly historie. K večeru příjezd na ubytování do Loučné nad Desnou, ubytování přímo v CHKO Jeseníky.

2. den zájezdu

Nejvyšší bod Hrubého Jeseníku a Moravy PRADĚD. Pěší trasa povede z Ovčárny na Praděd (2,5 km), dále k chatě Barborka (2,5 km) a poté sestoupíme (5,5 km) do KARLOVY STUDÁNKY, prohlídka půvabného lázeňského města. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné strávit volný čas v Karlově Studánce.

3. den zájezdu
Návštěva horského střediska RAMZOVÁ a turistický výlet na ŠERÁK a ČERVENOHORSKÉ SEDLO po trase: Ramzová - sedačkovou lanovkou na Šerák – přechod na Keprník (2 km) – Vozka (2,5 km) – Na Příčné (2,5 km) – sestup do Červenohorského sedla (5,5 km) - prohlídka lyžařského střediska. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět a strávit volný čas v Červenohorském sedle.

4. den zájezdu
Prohlídka unikátního vodního díla přečerpávací elektrárny DLOUHÉ STRÁNĚ. Návštěva městečka ZLATÉ HORY, první zmínka o této obci pochází z r. 1263 (původně Cukmantl), okolí Zlatých Hor ukrývá kouzlo panenské přírody a tajemství středověkých štol. Zbytek dne strávíme v REJVÍZU, horská obec s přírodní rezervací, důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná stezka k Mechovému jezírku, pěší túra z Rejvízu do Jeseníku.

5. den zájezdu
Prohlídka krasové jeskyně NA POMEZÍ. Návštěva lázeňského města JESENÍK, v jehož historii cinká zlato a stříbro. Starý vodní hrad upravený v 18. stol. na zámek, památné kostely, lázně Jeseník, Prissnitzova naučná stezka. Individuální volno ve městě.

6. den zájezdu

Po snídani odjíždíme přes VELKÉ LOSINY, kde si prohlédneme nádherný renesanční zámek s arkádovým nádvořím a na závěr cca 3 hod. relaxace v novém termálním parku TERMÁLY LOSINY, regenerační vodní svět, blahodárné termální vody, bazény napouštěné přírodní termální vodou.

Cena zahrnuje
 • dopravu klim. busem
 • 5x ubytování v hotelu Dlouhé Stráně*** - dolní budova - 2lůžk. pokoje s možností přistýlky s příslušenstvím
 • 5x polopenzi
 • rekreační poplatek
 • průvodce
Cena nezahrnuje
 • vstupné vč. termálů
 • fakult. služby
 • lanovky
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1200 Kč
 • pojištění storna zájezdu 90 Kč

 

Nástupní místa
29.07. - 03.08. odjezd A, J + Mohelnice
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Poloha

Informace o zemi

Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami